Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Đăng nhập

Tin tức & sự kiện

NGÀY HỘI “THIẾU NHI VUI KHỎE – TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN”

NGÀY HỘI  “THIẾU NHI VUI KHỎE – TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN”

NGÀY HỘI “THIẾU NHI VUI KHỎE – TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN” Ngày 23 tháng 3 năm 2017 Trường Tiểu học Số 1 Quảng An tổ chức ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên đoàn”:

Xem thêm

Góc phụ huynh

    Hội Phụ Huynh HS

    Ông Nguyễn Niệm cựu Hội trưởng - Hội CMHS Người đã nhiều năm gắn bó với hoạt động của nhà trường. Ông Lê Quý Hội trưởng –Hội cha mẹ học sinh từ năm 2010 đến nay Tin và Ảnh Phan Quốc Tuấn Xem thêm

Góc giáo viên

Góc học sinh

    Một số hình ảnh của Học sinh Quảng An 1

    Đội bóng đá Học sinh nữ Trường Tiểu học số 1 Quảng An Đội bóng đá Học sinh nữ Trường Tiểu học số 1 Quảng An Đội bóng đá Học sinh nữ Trường Tiểu học số 1 Quảng An Đội bóng đá Học sinh nữ Trường Tiểu học số 1 Quảng An               (con nua) Xem thêm

Thư viện ảnh